Φυσιολάτρες σε δράση

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε δύο από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης, α) Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και β) Ζωή στη στεριά. Μέσα από μία σειρά εργαστηρίων, οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται τη σημασία της παροχής καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς και προσβάσιμους πράσινους δημόσιους χώρους για τον άνθρωπο, κατανοούν τη σπουδαιότητα της διατήρησης, της αποκατάστασης και της βιώσιμης χρήσης των οικοσυστημάτων, ευαισθητοποιούνται σε σχέση με τα προστατευμένα είδη, αυξάνοντας τις βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται εκτός τάξης, σε δασική περιοχή, καθώς αποτελεί πρόγραμμα πεδίου. Εναλλακτικά, δύναται να υλοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του σχολείου, ή στο πλησιέστερο άλσος της γειτονιάς.

  • Ζωή στη Στεριά
  • Ζωντανή
  • 17/9/2021 - 8/10/2021
  • Θεσσαλονίκη
  • 15