Χορηγοί

Η ιδιωτική πρωτοβουλία
«υποστηρίζει» τους 17 Παγκόσμιους Στόχους

Δημιουργία της Ελληνικής Βιβλιοθήκης των Στόχων

Η πρωτοβουλία υλοποιείται χάρη στην υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας από πρωτοπόρους οργανισμούς που εξ’ αρχής συνδέθηκαν με τους Παγκόσμιους Στόχους.

Χάρη σε αυτούς τους πρωτοπόρους οργανισμούς αναπτύσσονται προγράμματα & ενημερωτικά υλικά που συμβάλλουν στην εκπαίδευση των μελλοντικών ενεργών πολιτών και στην ευαισθητοποίηση της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας.