17 Μέρες 17 Στόχοι

global week (1)

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, με αφορμή την συμπλήρωση των 5 χρόνων από την υιοθέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και στο πλαίσιο του προγράμματος “Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους”, διοργανώνει, συντονίζει και επικοινωνεί δράσεις Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε όλη την Ελλάδα για 17 ημέρες.

  • Συνεργασία για τους Στόχους
  • Διαδικτυακή
  • 17 Μέρες
  • 18/09/2020-04/10/2020
  • <10000