Εσύ έχεις ένα βιώσιμο τρόπο ζωής;

 

Η γνώμη σου μετράει!


Περιορισμός των βλαπτικών συστατικώνΠροώθηση προϊόντων με μεγαλύτερο κύκλο ζωήςΜείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματοςΠροστασία της ιδιωτικότητας / προσωπικών δεδομένωνΠροσιτές τιμές στα προϊόντα/υπηρεσίεςΕκπαίδευση καταναλωτήΕνημέρωση πάνω στο πως να ζούμε με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον και πιο υγιεινάΠολιτικές & πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιοΠιστοποιημένα προϊόντα / υπηρεσίες
Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας Σπίτι.

Feedback
Food

Το φαγητό είναι απαραίτητο για τη ζωή. Αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι τα τρόφιμα που τρώνε είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την υγεία τους. Aυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι η επίδραση που έχει η παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων στους παγκόσμιους πόρους.

Πολλά από τα σημερινά συστήματα παραγωγής τροφίμων διακυβεύουν την ικανότητα της Γης να παράγει τρόφιμα στο μέλλον.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

 • Αποκτούμε καλύτερες τεχνικές γνώσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τροφίμων
 • Ενθαρρύνουμε τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων
 • Προωθούμε τη βιώσιμη κατανάλωση τροφίμων
 • Μειώνουμε τα απόβλητα και την απώλεια τροφίμων
 • Βελτιώνουμε τη συνοχή της πολιτικής για τα τρόφιμα.

Feedback
Technology

Για να προστατευθεί το περιβάλλον και να γίνει η βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, χρειαζόμαστε τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούν τους πόρους αποτελεσματικότερα.

Οι τεχνολογίες αν και έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, μπορούν να διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στην επίλυσή τους.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

 • Αναπτύσσουμε τεχνολογίες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν εξαντλούν τους φυσικούς πόρους
 • Επιλέγουμε προϊόνα με σήμανση φιλική στο περιβάλλον
 • Χρησιμοποιούμε έξυπνα προϊόντα που καλύπτουν τα μέγιστα στανταρντς στην κατανάλωση ενέργειας
 • Προωθούμε τεχνολογικές εφαρμογές που είναι μικρής κλίμακας, αποκεντρωμένες ενεργειακά αποδοτικές, περιβαλλοντικά φιλικές και τοπικής εμβέλειας.

Feedback
Consumption

Ο τρόπος που παράγουμε, χρησιμοποιούμε και διαθέτουμε αγαθά είναι μη βιώσιμος και καταστρέφει γρήγορα τους φυσικούς πόρους του πλανήτη μας. Όμως, η ποιότητα ζωής, η ευημερία και η οικονομική μας ανάπτυξη εξαρτώνται από το να ζούμε εντός οικολογικών ορίων. Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι μεμονωμένοι πολίτες πρέπει να αναλάβουν δράση για να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες κοινωνίες.

Αν οι άνθρωποι στον υπόλοιπο κόσμο ζούσαν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής θα χρειαζόταν τους πόρους δυόμισι πλανητών για να τους υποστηρίξουν.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

 • Βελτιώνουμε τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων
 • Δημιουργούμε ζήτηση για καλύτερα προϊόντα και καλύτερες επιλογές για τους καταναλωτές
 • Προτιμούμε προϊόντα με οικολογική σήμανση
 • Αναπτύσσουμε την οικολογική καινοτομία
 • Μειώνουμε την αλόγιστη παραγωγή
 • Επιλέγουμε πιο «έξυπνη» καταναλωτική συμπεριφορά
 • Προωθούμε τις αγορές βιώσιμων προϊόντων παγκοσμίως.

Feedback
Fashion & Beauty

Η βιώσιμη μόδα και η αειφορία στη βιομηχανία της ομορφιάς είναι σύγχρονα θέματα που αφορούν τη διαδικασία προώθησης της αλλαγής στα προϊόντα και στη βιομηχανία προς την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η βιωσιμότητα στο χώρο της μόδας & της ομορφιάς δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις ή τα προϊόντα. Περιλαμβάνει τη διαχείριση ενός ολόκληρου συστήματος που προϋποθέτει την αντιμετώπιση αλληλεξαρτώμενων κοινωνικών, πολιτιστικών, οικολογικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Σημαίνει επίσης την αλλαγή της οπτικής πολλών ενδιαφερόμενων χρηστών. Έτσι, αποτελεί ευθύνη τόσο των πολιτών όσο και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

 • Αντικαθιστούμε τις μη φιλικές ίνες των υφασμάτων με μια λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον επιλογή
 • Μειώνουμε τον όγκο των προϊόντων που καταναλώνονται
 • Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον
 • Επιλέγουμε οικολογικά & ηθικά προϊόντα
 • Επαναχρησιμοποιούμε / ανακυκλώνουμε το ρουχισμό.

Feedback
Building

Η βιώσιμη δόμηση αναφέρεται τόσο στη δομή όσο και στην εφαρμογή διαδικασιών που είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνες και αποδοτικές από πλευράς πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου: το σχεδιασμό, την κατασκευή, την κατεδάφιση.

Παρόλο που αναπτύσσονται συνεχώς νέες τεχνολογίες για να συμπληρώσουν τις τρέχουσες πρακτικές, στόχος των οικολογικών κτιρίων είναι η μείωση του συνολικού αντικτύπου του οικοδομημένου περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

 • Χρησιμοποιούμε αποστελεσματικά την ενέργεια, το νερό και τους άλλους πόρους κατά την κατασκευή του κτιρίου
 • Προστατεύουμε την υγεία των κατοίκων και βελτιώνουμε την παραγωγικότητα των εργαζομένων
 • Μειώνουμε τα απόβλητα, τη ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος
 • Επιλέγουμε οικολογικά υλικά / τεχνικές κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή των κτιρίων
 • Διαχειριζόμαστε εναλλακτικά τα οικοδομικά υλικά από την κατεδάφιση.

Feedback
Wellbeing

Eίναι ενθαρρυντικά τα σημάδια που δείχνουν ότι η κοινωνία αρχίζει να κατανοεί τον αντίκτυπο των καθημερινών επιλογών των πολιτών και να ενσωματώνει την αειφορία στην καθημερινότητά τους.

Ο καθένας έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Ωστόσο ο τρόπος αυτός επηρεάζεται και μπορεί να αλλάξει. 

Τι μπορούμε να κάνουμε;

 • Προωθούμε την υγεία και την ευεξία μας
 • Συμμετέχουμε στα κοινά
 • Επιλέγουμε την κοινή χρήση οχημάτων ή τη μαζική μετακίνηση
 • Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις αξίες της νεολαίας και της πολυπολιτισμικής μας κοινωνίας
 • Επιλέγουμε εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού με μικρότερο αποτύπωμα
 • Επαναχρησιμοποιούμε & επισκευάζουμε
 • Ανακυκλώνουμε και μειώνουμε τη χρήση του πλαστικού στην καθημερινότητά μας

Βάζουμε τη φύση στη ζωή μας (eco activities, αστική κηπουρική, κ.α.)

Feedback
Transport

Η βιώσιμη κινητικότητα είναι η βιώσιμη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον.

Για να υπάρξει βιώσιμη κινητικότητα, η σύγχρονη πόλη πρέπει να εγκαταλείψει το μοντέλο που στηριζόταν στο αυτοκίνητο και να στραφεί στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στο ποδήλατο, στους πεζούς.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

 • Βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα των καυσίμων. Μετρούμε και ελέγχουμε τις εκπομπές των οχημάτων
 • Αντικαθιστούμε τις ορυκτές πηγές ενέργειας στις μεταφορές με άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια
 • Αναμορφώνουμε το οδικό περιβάλλον της πόλης
 • Αναπτύσσουμε πολιτικές που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα σε πολεοδομικό, κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό επίπεδο
 • Ενημερώνουμε τους πολίτες
 • Επιλέγουμε την οικολογική μετακίνηση.

Feedback
Circular economy

Η μετάβαση προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας είναι απαραίτητη για την αποδοτικότητα των πόρων και για μια έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής μηδενικών αποβλήτων είναι ένας από τους πιο βιώσιμους τρόπους ζωής.

Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία απαιτεί αλλαγές σε όλες τις αξιακές αλυσίδες.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

 • Αναπτύσσουμε το σχεδιασμό των προϊόντων και νέα μοντέλα επιχειρήσεων και αγορών
 • Μετατρέπουμε τα απόβλητα σε πόρο
 • Προωθούμε τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις & πολιτικές
 • Καλλιεργούμε νέες μορφές καταναλωτικής συμπεριφοράς. Δεν αγοράζουμε αυτό που δεν χρειαζόμαστε
 • Μεώνουμε τι χρησιμοποιούμε, ειδικά αν δεν το χρησιμοποιούμε
 • Επαναχρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούμε όσα έχουμε μέχρι που δεν λειτουργούν πλέον, δεν τα πετάμε αν δεν είναι πλέον στη μόδα
 • Ανακυκλώνουμε μόνο όταν έχουν εξερευνηθεί όλες οι άλλες επιλογές.

Είσαι in action;