Τοπική Κοινωνία

Βιώσιμες πόλειςΟι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης ανάπτυξης εκφράζουν τις σύγχρονες προκλήσεις και αποτελούν τον “κατευθυντήριο χάρτη” για μια ισορροπημένη και δίκαιη ανάπτυξη σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Με στόχο την υιοθέτηση των Παγκόσμιων Στόχων και της Agenda 2030 σε τοπικό επίπεδο όλοι έχουν έναν σημαντικό ρόλο να παίξουν  για την αναγνώριση, την ενημέρωση και την τελική αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων και να συμβάλλουν στη προώθηση της ποιότητας ζωής και της δημιουργίας  ενός κόσμου, ο οποίος, μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, να μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών !

 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς της Κοινωνίας Πολιτών (ΜΚΟ), Τοπικοί Σύλλογοι
Όλοι μπορείτε να αναλάβετε δράση!

 

Βιώσιμες πόλεις

Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε !

Έχετε ερωτήσεις; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6898594 και [email protected]