Ψηφιακά Προγράμματα

Η Ζωή χωρίς Σκουπίδια: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση που καλύπτει το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στο τρίπτυχο μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας. Υλοποιείται σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Αττική και Βοιωτία μέσω βιωματικού προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει ψηφιακή μορφή και διατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.lifewithnogarbage.gr. Επίσης, στην πλατφόρμα υπάρχει ενημέρωση και για την οικογένεια. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με σχολικό διαγωνισμό στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος τα σχολικά τμήματα που υλοποιούν το πρόγραμμα κερδίζοντας πλούσια δώρα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου.