Ψηφιακά Προγράμματα

Στόχος μας είναι να διευρύνομε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες  ώστε να προσφέρουμε στα σχολεία σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης μέσα στις τάξεις με την χρήση των νέων τεχνολογιών και σε πιο ελκυστικά διαδραστικά περιβάλλοντα, ενώ ταυτόχρονα να παρακινήσουμε για συμμετοχή της οικογένειας μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσω των ψηφιακών πλατφορμών που παρέχουμε δωρεάν, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς ενημερώνονται, αλληλεπιδρούν, χρησιμοποιούν τα φύλλα εργασίας και τις διαδραστικές δραστηριότητες και αξιοποιούν τα σχέδια μαθήματος και τις χρήσιμες συμβουλές.