ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ (που αφορά τη την πολιτισμική και τη διατροφική αξία της Μικρασιάτικης Κουζίνας)ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ NEWSLETTER TOY ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ QUALITYNET FOUNDATION – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

333

Το QualityNet Foundation, και το εκπαιδευτικό του τμήμα Βιωματικό Σχολείο, στάθηκε αρωγός στην προσπάθειά των εκπαιδευτικών όλης της χώρας να κρατήσουν την επικοινωνία με τους μαθητές τους οργανώνοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέροντας τα εκπαιδευτικά υλικά (σχέδια μαθήματος, φύλλα δραστηριότητας, ενημέρωση) σε ψηφιακή μορφή που διαθέτει. Μεταξύ αυτών είναι και:

Βίντεο με θέμα: «Η πολιτισμική και η διατροφική αξία της Μικρασιάτικης Κουζίνας». Υλοποιήθηκε από τον ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ Μαθηματικό του Γυμνασίου Κοίμησης Σερρών (Τύχη Αγαθή Μικρασιάτη στην Καταγωγή). Το ψηφιακό υλικό προωθεί τον Στόχο 11 «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες». Κατευθυνόμαστε στην διεύθυνση:
https://inactionforabetterworld.com/just4fun-goal11-material/
και ψάχνουμε την παράγραφο οι εκπαιδευτικοί προτείνουν…. για να κάνουμε κλικ στη λέξη συμβουλές.

  • https://youtu.be/f9jogoFvNLc
  • Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες
  • Ζωντανή
  • https://youtu.be/f9jogoFvNLc
  • ΣΕΡΡΕΣ, Ελλάδα