Δημιουργούμε ασφαλείς,
προσαρμοστικές βιώσιμες
πόλεις και ανθρώπινους
οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς

 

 

 

Fun & Learn

Κάντε τη μάθηση διασκέδαση! Yλικό δημιουργικής απασχόλησης & εκπαίδευσης

 

 

 

 

 

Δικτυακά Παιχνίδια…

Παίζω & Μαθαίνω

 

 

Οι Εκπαιδευτικοί προτείνουν…

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητα

 

Οι προτάσεις των παιδιών μας για έναν καλύτερο κόσμο

Ενδεικτικές συμμετοχές  από τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools

 

 

 

 

Ας μοιραστούμε το όραμα!

Βλέπουμε όλη η οικογένεια μαζί γιατί είναι σημαντικοί οι  Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

 

Ενημέρωση γονέα

 

 

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι

Ας τους ανακαλύψουμε μαζί….