Ενισχύουμε
τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε
την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

 

 

Fun & Learn

Κάντε τη μάθηση διασκέδαση! Yλικό δημιουργικής απασχόλησης & εκπαίδευσης

 

 

 

Δικτυακά Παιχνίδια…

Παίζω & Μαθαίνω

 

 

Οι Εκπαιδευτικοί προτείνουν…

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητα

 

 

Ας μοιραστούμε το όραμα!

Βλέπουμε όλη η οικογένεια μαζί γιατί είναι σημαντικοί οι  Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

 

Ενημέρωση γονέα

 

 

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι

Ας τους ανακαλύψουμε μαζί….

 

 

 

Με την υποστήριξη

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ