Διασφαλίζουμε
την πρόσβαση σε οικονομική,
αξιόπιστη, βιώσιμη και
σύγχρονη ενέργεια για όλους

 

 

 

Fun & Learn

Κάντε τη μάθηση διασκέδαση! Yλικό δημιουργικής απασχόλησης & εκπαίδευσης

 

 

 

Δικτυακά Παιχνίδια…

Παίζω & Μαθαίνω

 

 

Οι Εκπαιδευτικοί προτείνουν…

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητα

 

 

Ας μοιραστούμε το όραμα!

Βλέπουμε όλη η οικογένεια μαζί γιατί είναι σημαντικοί οι  Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

 

Ενημέρωση γονέα

 

 

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι

Ας τους ανακαλύψουμε μαζί….