Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία

 

 

 

Fun & Learn

Κάντε τη μάθηση διασκέδαση! Yλικό δημιουργικής απασχόλησης & εκπαίδευσης

 

 

Δικτυακά Παιχνίδια…

Παίζω & Μαθαίνω

 

 

Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν…

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητα

 

Οι προτάσεις των παιδιών μας για έναν καλύτερο κόσμο

Αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα τους από τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools

 

 

Το παρόν υλικό έχει επιλεγεί ενδεικτικά από τις κατατεθεμένες συμμετοχές στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμο για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Bravo Schools, με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη της ενημέρωσης και αφύπνισης της οικογένειας στα θέματα που αφορούν τα παιδιά μας. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, προώθηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρήση μέρους ή όλου του υλικού αυτού, για οποιοδήποτε σκοπό και από οποιονδήποτε τρίτο, πέρα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του www.inactionforabetterworld.com

 

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΞΥΠΝΑ
smart choice

 

 

Ας μοιραστούμε το όραμα!

Βλέπουμε όλη η οικογένεια μαζί γιατί είναι σημαντικοί οι  Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

 

Ενημέρωση γονέα

 

 

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι

Ας τους ανακαλύψουμε μαζί….