Βιωματικό Πρόγραμμα
Φυσιολάτρες σε Δράση

 

Παρουσίαση του προγράμματος για:

A’ Μέρος

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Παιχνίδια γνωριμίας με την ομάδα.

B’ Μέρος

Εισαγωγή στο θέμα

 • Παρουσίαση του θέματος

  ώστε να μπουν τα παιδιά στο πνεύμα της συνάντησης και να δοθούν τα πρώτα ερεθίσματα και οι βασικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την επαφή μας με τη φύση.

Γ’ Μέρος

Ανάπτυξη του θέματος μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

 • Ομαδοσυνεργατικό παιχνίδι

  Με τη βοήθεια των αισθήσεων τα παιδιά εξοικειώνονται με τα στοιχεία της φύσης και ανακαλύπτουν μέσα από το παιχνίδι διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας.

 • Κινητική δραστηριότητα

  Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι γνωρίζουν τα διάφορα είδη χλωρίδας, κατανοούν ότι η ζωή υπάρχει παντού, ακόμα και σε κάτι που δεν το βλέπουμε με μια απλή ματιά και ανακαλύπτουν τη σημασία της διατήρησης, της αποκατάστασης και της βιώσιμης χρήσης των οικοσυστημάτων.

 • Θεατρικό παιχνίδι - Αυτοσχεδιασμοί

  Ένα διασκεδαστικό θεατρικό παιχνίδι με σκοπό την κατανόηση των τροφικών αλυσίδων.

 • Δραστηριότητα ανακάλυψης

  Ανακάλυψη τρόπων μέτρησης του ύψους των δέντρων.

 • Κινητικό παιχνίδι

  Μια πρωτότυπη δραστηριότητα που έχει στόχο να αντιληφθούν τα παιδιά τις απειλές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για το φυσικό περιβάλλον καθώς και να αναζητήσουν τρόπους αρμονικής συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου.

 • Παραδοσιακό παιχνίδι στη φύση – Ερωτήσεις γνώσεων

  Ένα αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών πραγματοποιείται στη φύση με τη βοήθεια των στοιχείων της φύσης καθώς και των γνώσεων των παιδιών.

Δ’ Μέρος

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Δημιουργική κατασκευή

  με έντονα τα στοιχεία της φύσης και συζήτηση με τα παιδιά.

περιβάλλον - βιωματικά προγράμματα
πολιτισμός - τέχνες - βιωματικά προγράμματα