Βιωματικό Πρόγραμμα
Το πράσινο στο αστικό περιβάλλον!

 

Παρουσίαση του προγράμματος για:

A’ Μέρος

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Παιχνίδια γνωριμίας με την ομάδα.

B’ Μέρος

Εισαγωγή στο θέμα

 • Παρουσίαση του θέματος

  ώστε να μπουν τα παιδιά στο πνεύμα της συνάντησης και να δοθούν τα πρώτα ερεθίσματα και οι βασικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την επαφή μας με τη φύση.

Γ’ Μέρος

Ανάπτυξη του θέματος μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

 • Παιχνίδι αισθήσεων

  Ένα συνεργατικό παιχνίδι αισθήσεων, ώστε να εξοικειωθούν τα παιδιά με τα στοιχεία της φύσης.

 • Κινητική δραστηριότητα

  Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι παρατηρούν και ανταλαμβάνονται την ποικιλομορφία του οικοσυστήματος γνωρίζοντας διαφορετικά είδη των φυσικών αντικειμένων. Εκφράζονται ψυχοκινητικά παίρνοντας ερεθίσματα από το περιβάλλον αναπτύσσοντας παράλληλα ένα πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

 • Μελέτες πεδίου

  Πρωτότυπες δράσεις πεδίου με σκοπό να έρθουν τα παιδιά σε άμεση επαφή με τη φύση, να αναγνωρίσουν διαφορετικά είδη δέντρων και να ασκηθούν στη μελέτη πεδίου και στις μετρήσεις.

 • Κινητικό παιχνίδι

  Μια πρωτότυπη δραστηριότητα που έχει στόχο να αντιληφθούν τα παιδιά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και να βρουν τρόπους προστασίας του.

Δ’ Μέρος

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Συγγραφή πρωτότυπων συνθημάτων

  για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και συζήτηση με τα παιδιά

περιβάλλον - βιωματικά προγράμματα
πολιτισμός - τέχνες - βιωματικά προγράμματα