Δημιουργούμε ασφαλείς,
προσαρμοστικές βιώσιμες
πόλεις και ανθρώπινους
οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς

 

Κρυπτόλεξο

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι

Ας τους ανακαλύψουμε μαζί….