Αναλαμβάνουμε άμεση δράση
για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής
και των συνεπειών της

 

Κρυπτόλεξο

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι

Ας τους ανακαλύψουμε μαζί….