Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας

 

Παιχνίδι Μνήμης

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι

Ας τους ανακαλύψουμε μαζί….